Till umu.se
Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1200 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och 600 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

Nyhet

Forskartjänsten fick stor katalysatoreffekt

Forskartjänsten fick stor katalysatoreffekt

Karriär Pernilla Wikström vid Institutionen för medicinsk biovetenskap var en av tre forskare som 2010 anställdes som gruppledare i en innovativ och gemensam forskningssatsning av universitetsstyrelsen och medicinska fakulteten vid Umeå universitet samt Västerbottens läns landsting. Idag, sex år senare, beskriver Pernilla Wikström hur den strategiskt långsiktiga satsningen blev till en trestegsraket för hennes karriär som cancerforskare.

Nyheter från fakulteten

Nationell konferens - global hälsa inom landets alla medicinska utbildningar

2016-10-26
Krafttag tas för att stärka olika aspekter av global hälsa inom de medicinska utbildningarna i Sverige, vid den nationella konferensen Swedish Global Health Education Conference som hålls 26-27 oktober, vid Umeå universitet.

Konsortium ska bygga hållbar latinamerikansk beredskap mot zika

2016-10-25
Umeå universitet är en av 25 ledande forsknings- och folkhälsoorganisationer från Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asien och Europa som samlats i Recife, Brasilien, för lanseringen av ZikaPLAN (Zika Preparedness Latin American Network). Det globala initiativet skapades som svar på en Horisont 2020...

Paleolitisk kost minskar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

2016-10-25
Flera studier gjorda vid Umeå universitet visar att paleolitisk kost förbättrar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som exempelvis övervikt, leverfett, insulinkänslighet, blodfetter och blodtryck. Detta enligt en avhandling av Julia Otten vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

SvT: Snart kan Naser rädda liv igen – om han klarar provet

2016-10-21
Ett nytt prov har tagits fram för att nyanlända läkare snabbare ska kunna få använda sina kunskaper i Sverige. På lördag hålls det första provtillfället i landet på Umeå universitet som utvecklat provet. Se inslaget (3 minuter) med Naser Babor, läkare utbildad i Kabul, som ska göra provet för att f...

Fler nyheter

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne
2016-06-14

Utskriftsversion