Till umu.se
Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Vid Medicinska fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner, två centrumbildningar och två arbetsenheter samt 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1200 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och 600 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

Projektanslag

Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika

Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika

Forskning För att möta hotet från antibiotikaresistens behövs djupare kunskap om de molekylära mekanismer som är avgörande för bakteriers förmåga att orsaka långvariga, så kallade persistenta infektioner. Maria Fällman vid Umeå universitet leder ett projekt som studerar två tarmbakterier i kroppsliknande miljö.

Nyheter från fakulteten

Tio projekt får medel från Formas

2016-12-02
Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet som bedriver forskning för hållbar utveckling.

P4 Västerbotten: Bilavgaser ger höjd risk för medicin mot psykisk ohälsa

2016-11-30
Umeåforskaren Anna Oudin var igår med i P4 Västerbotten. Hon berättade om den studie som hon och forskarkollegor gjort som visar att barn och undomar bosatta i områden med mycket luftföroreningar i större utsträckning medicinerar mot psykisk ohälsa.

Risken för återinsjuknande i stroke minskar i Sverige

2016-11-30
I sin doktorsavhandling har Johanna Pennlert vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin studerat riskfaktorer för återinsjuknande efter stroke. Forskningen visar att återinsjuknanderisken minskat under 1995-2012. En tänkbar förklaring bakom trenden är att det under perioden skett stora förb...

Årets Gunnar Öquist Fellows offentliggörs den 1 december

2016-11-29
Torsdagen den 1 december kl. 11.00 offentliggör Kempestiftelserna årets Gunnar Öquist Fellows. Två mycket lovande forskare får då ta emot den prestigefyllda utmärkelsen, som består av ett forskningsanslag på tre miljoner kronor och ett personligt pris på 50 000 kronor. Dessutom får de Gunnar Öquist ...

Prioritering av klimat och hälsa i forskningspropositionen

2016-11-29
Ökade basanslag till universitet och högskolor, satsningar på forskning kopplad till globala samhällsutmaningar, och ökade resurser för att stärka Sveriges innovationsförmåga. Det är tre hörnstenar i den forskningspolitiska proposition som regeringen har lämnat till riksdagen.

6,6 miljoner kronor till forskning om antibiotikaresistens

2016-11-25
Vetenskapsrådet har beviljat Maria Fällman och Johan Normark, forskare vid Umeå universitet, sammanlagt 6,6 miljoner kronor för forskning om antibiotikaresistens.

El Niños väderpåverkan i Stilla Havet föregår utbrott av denguefeber i Sydasien

2016-11-24
Forskare vid Umeå universitet har upptäckt ett starkt samband mellan väderfenomenet el Niño i Stilla Havet och observerbara väderförändringar och epidemier av denguefeber i Sri Lanka. El Niños aktivitet i Stilla Havet, mätt i yttemperaturer, leder till mer nederbörd och högre temperaturer i Sri Lank...

Studenter bygger smarta digitala miljöer

2016-11-23
Kan sociala robotar, artificiell intelligens och augmented reality vara en hjälp för människor i vardagen? Ett unikt samarbete mellan IT-studenter och blivande arbetsterapeuter vid Umeå universitet ska ge kunskap om digitala smarta miljöer.

Fler nyheter

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne
2016-11-02

Utskriftsversion