Till umu.se
Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1200 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och 600 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

Nyhet

Nikotin aktiverar immunceller att släppa ut inflammationsfällor

Nikotin aktiverar immunceller att släppa ut inflammationsfällor

Forskning En grupp Umeåforskare har tillsammans med amerikanska forskare avslöjat en ny koppling mellan nikotin och inflammation. Nikotin aktiverar immunceller att frisläppa DNA-fiber dekorerade med inflammationsorsakande molekyler. En kontinuerlig exponering för så kallade neutrofila extracellulära fällor (NETs) orsakar inflammationer som kan skada kroppsvävnad, vilket kan vara en viktig förklaring till tobakens hälsoskadliga effekter.

Nyheter från fakulteten

Tolv lärande luncher i höst

2016-09-20
För tionde året i rad anordnar Västerbottens läns landsting, i samarbete med Umeå universitet, föreläsningsserien Lärande luncher. Syftet är att sprida nyheter inom medicinsk forskning och utveckling till allmänheten. Idag (20/9) kl 12.15 är första tillfället, då Anna Nordström, docent i rehabiliter...

Träning under menstruationscykelns första halva ger bättre effekt

2016-09-20
Forskning vid Umeå universitet ger nya insikter i när under menstruationscykeln det är fördelaktigt att periodisera sin styrketräning. Resultaten visar att träning som koncentreras under menstruationscykelns två första veckor har bättre effekt på muskelkraft, muskelstyrka och muskelmassa. Studien in...

Dagens Medicin: Cykeltur kopplas till lägre risk för diabetes

2016-09-16
Paul Franks, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, berättar för Dagens Medicin om ny forskning som visar att daglig cykling (till och från jobbet) i hög grad minskar risken att drabbas av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Utomhusarbetare löper störst risk att dö av hetta

2016-09-15
En epidemiologisk studie har undersökt hälsoeffekterna av extrema temperaturtoppar i 22 byar i Pune, västra Indien. Studien, som ingår i en doktorsavhandling vid Umeå universitet, visar att människor i arbetsför ålder löper större risk att dö på grund av höga temperaturer än andra grupper. Under vär...

Fler nyheter

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne
2016-06-14

Utskriftsversion