Till umu.se
Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Vid Medicinska fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner, två centrumbildningar och två arbetsenheter samt 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1200 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och 600 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

FORSKNING

Satsning lyfter norrländska Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Satsning lyfter norrländska Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Med huvudbudskapet "tillsammans för ett friskare Norrland” vill Umeå universitet få fler personer att stödja Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning. Nu lanseras en ny webbsida, som tillsammans med en informationsbroschyr och en kortfilm i sociala medier ska få fler personer att skänka pengar till stöd för forskning inom medicin och hälsa.

Nyheter från fakulteten

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Årshögtiden

2017-10-17
I år får Årshögtiden vid Umeå universitet finbesök av bland andra H.M. Konung Carl XVI Gustaf som tar emot en 70-årsgåva från universitetet i form av ett arktiskt seminarium. Årshögtiden som inleds på fredagen den 20 oktober består som vanligt av populärvetenskapliga föredrag och under lördagen geno...

Upptäckt av ny mekanism ger insikt i ärftliga ämnesomsättningssjukdomar

2017-10-17
Enligt forskare är ett protein inblandat i en nyupptäckt mekanism som återstartar avbruten DNA-kopiering i cellernas energiproducerande mitokondrier. Proteinet PrimPol förhindrar att mitokondriernas DNA-kopiering skadas och ger förståelse för uppkomsten av ärftliga ämnesomsättningssjukdomar. Upptäck...

Mekanism som reglerar luktsinnet hos både insekter och människor upptäckt

2017-10-17
Samarbete mellan forskare inom naturvetenskap och medicin vid Umeå universitet har lett till upptäckten att nervceller i så skilda arter som insekter och däggdjur använder samma mekanism för att reglera luktkänslighet. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Ojämn implementering av akut strokebehandling

2017-10-17
Trombolysbehandling för ischemisk stroke (hjärninfarkt), en tidskritisk behandling för att återställa blodflödet i något av hjärnans kärl, har implementerats i olika utsträckning vid landets sjukhus och innebär inte en vård på lika villkor. Högutbildade patienter hade tillgång till behandling i stör...

Umeåforskare utsedd till framtida ledare inom global hälsoforskning

2017-10-16
Maria Nilsson vid Enheten för epidemiologi och global hälsa är en av åtta forskare som antagits till ett ledarskapsprogram i global hälsa - SIGHT Fellows - hos Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), ett nyligen lanserat forskningsinstitut på Kungliga vetenskapsakademin. Maria Ni...

Manliga och kvinnliga läkarstudenters olika erfarenheter påverkar karriärplaner

2017-10-16
Trots att det har varit en jämn könsfördelning på Sveriges läkarprogram i mer än 30 år kvarstår en könssegregering där män är överrepresenterade inom många kirurgiska specialiteter och på ledande positioner. En ny avhandling från Umeå Universitet visar att manliga och kvinnliga läkarstudenter och ny...

Anders Eklund får Svenska Läkaresällskapets pris för medicinteknisk forskning

2017-10-13
Vid Medicinteknikdagarna i Västerås den 10 oktober gav Svenska Läkaresällskapet Erna Ebelings pris till Anders Eklund, professor i medicinsk teknik vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS) vid Västerbottens läns landst...

Umeåforskare pratar klimat och hälsa på World Health Summit

2017-10-13
På söndag 15 oktober ska Joacim Rocklöv, forskare vid Umeå universitets Center för global hälsoforskning, delta vid World Health Summit och ett seminarium på temat ”After the U.S. COP21 withdawal”. Han ska berätta om arbetet med den årliga forsknings- och policyrapporten Lancet Countdown: Tracking P...

Fler nyheter

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion