Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Vid Medicinska fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner, två centrumbildningar och fem arbetsenheter samt 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1100 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och cirka 450 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

Nyheter från fakulteten

Gåband vid skrivbordet ökade aktiviteten – på jobbet

2018-11-12
Personer som fick ett gåband vid skrivbordet på kontoret blev mer fysiskt aktiva under arbetstid än de som saknade band. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Medicinsk forskning i Umeå väl ut i årets VR-tilldelning

2018-11-08
Umeå är ett av de lärosäten som får störst tilldelning av årets anslag av Vetenskapsrådet för forskning om medicin och hälsa.

Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

2018-11-06
Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Nordlig husmygga kan sprida Ockelbosjukan

2018-11-01
Den vanliga husmyggan i norra Sverige kan överföra viruset som orsakar den besvärliga så kallade Ockelbosjukan. Det visar en ny studie som gjorts vid Umeå universitet i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut.

Lärare får kompetensutveckling med demokratitema

2018-10-25
När eleverna är lediga under höstlovet har lärarna möjlighet till kompetensutveckling. Den 30-31 oktober kommer nära 600 lärare till Umeå universitet till konferensen Kunskapsveckan. Det blir två dagar fyllda av samtal, föreläsningar och teater.

Bukfetma vanligt bland kvinnor på Indonesiens landsbygd

2018-10-24
Bukfetma är sju gånger vanligare bland kvinnor än bland män på Indonesiens landsbygd. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läkemedel ger chans till behandling av Skelleftesjukan

2018-10-19
Dödligheten minskade markant för patienter med Skelleftesjukan som fick läkemedelssubstansen tafamidis. Även sjukhusinläggningarna minskade och patienterna fick bättre rörelseförmåga och livskvalitet. Det visar en internationell studie som patienter i Västerbotten har deltagit i.

Öppning för läkemedel mot Rift Valley-feber

2018-10-10
Det finns hopp om att kunna utveckla läkemedel mot sjukdomen Rift Valley-feber. Detta efter att en ny kemisk förening har upptäckts som hämmar det potentiellt dödliga viruset men utan att man har kunnat se skadliga effekter på kroppens celler. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Mer nyheter om Umeå universitet

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion