Till umu.se
Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Vid Medicinska fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner, två centrumbildningar och två arbetsenheter samt 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1200 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och 600 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

Pris

Eva Levring Jäghagen får medicinska fakultetens pedagogiska pris

Eva Levring Jäghagen får medicinska fakultetens pedagogiska pris

Utbildning Medicinska fakultetens pedagogiska pris för 2017 går till Eva Levring Jäghagen, universitetslektor och specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi. Pristagaren meddelades och gratulerades den 1 mars av Birgitta Bernspång, vicedekan för utbildning. Priset kommer att delas ut under Vårpromotionen den 20 maj.

Nyheter från fakulteten

Svår psoriasis drabbar främst män

2017-03-24
Att män är överrepresenterade i patientregister för psoriasis och att de får mer psoriasisbehandling än kvinnor har länge lett forskare till att misstänka att den vanliga hudsjukdomen i större utsträckning drabbar män. En ny unik studie med 5 438 svenska psoriasispatienter visar att kvinnor har en s...

Forskare vid WCMM får anslag från Human Frontier Science Program

2017-03-22
Human Frontier Science Program (HFSP) ger ett Career Development Award (karriärsutvecklingspris) på 300 000 dollar över tre år till Lars-Anders Carlson, som nyligen rekryterades från UC Berkeley till det nystartade Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. Lars-Anders Car...

Skellefteåläkare får Modigs pris

2017-03-22
Kungl. Skytteanska Samfundet delar varje år ut Margareta och Eric Modigs pris. I år går priset till Jan-Håkan Jansson, verksam vid Skellefteå lasarett och adjungerad professor i medicin vid Umeå universitet.

Emmanuelle Charpentier får Novozymes-priset

2017-03-21
Vid en ceremoni i Köpenhamn den 17 mars tog professor Emmanuelle Charpentier emot det årliga Novozymes-priset, som ges av Novo Nordisk Fonden för banbrytande forskning eller tekniska innovationer som gynnar utvecklingen inom bioteknik.

Tre Umeåforskare prisas av Skytteanska samfundet

2017-03-20
Kungl. Skytteanska Samfundet tilldelar Lars Nyberg, professor vid Umeå universitet och Lars-Göran Nilsson, professor emeritus vid Stockholms universitet, samfundets stora pris 2017. Även två yngre forskare prisas av samfundet.

Norra regionen kraftsamlar – vill hitta lösningar på personalbristen i vården

2017-03-20
Studenter inom vårdutbildningar är morgondagens medarbetare inom hälso- och sjukvården. En stor och viktig del av studenternas lärande sker vid praktik. Men hur ska dagens pressade vårdpersonal mäkta med att handleda studenterna?

3D-visualisering av bukspottkörteln nytt verktyg för diabetesforskare

2017-03-14
Umeåforskare har skapat dataset som kartlägger de insulinproducerande cellernas tredimensionella distribution och volym i hela bukspottkörteln. Den visuella och kvantitativa informationen förbättrar möjligheterna att göra analyser av bukspottkörteln inom diabetesforskning. Forskarnas dataset publice...

Magsårsbakteriens pH-känsliga vidhäftning nyckeln till dess virulens

2017-03-08
För att kunna överleva i den väldigt sura magsäcken använder magsårsbakterien Helicobacter pylori ett specifikt protein för att vidhäfta i den pH-neutrala slemhinnan. Ny forskning visar att proteinet BabA har en pH-känslig mekanism som gör att H. pylori snabbt kan släppa från åldrande celler när de ...

Fler nyheter

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion