Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Vid Medicinska fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner, två centrumbildningar och fem arbetsenheter samt 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1100 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och cirka 450 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

Nyheter från fakulteten

Prisad forskning om patientsäkerhet

2018-09-21
Vätskebrist i samband med nedsövning och operation kan orsaka onödiga postoperativa komplikationer. Forskare vid Umeå universitet har fått utmärkelsen bästa patientsäkerhetsprojekt, för forskning om ökad patientsäkerhet vid nedsövning genom ett förebyggande omhändertagande med vätska intravenöst.

Hushållens resultat i klimatmatchen presenteras

2018-09-21
Vad är hushåll i Umeå beredda att göra för att minska sin klimatpåverkan? Det presenteras under hållbarbetsveckan SEE när resultaten i Klimatmatchen nu sammanställs. Utmaningen ingår i en europeisk forskningsstudie.

Umeåforskare vinner reumatikerstipendium

2018-09-20
Svensk Reumatologisk Förening, SRF, har för fjärde året i rad delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjuk...

Arbetsterapeututbildning i Umeå fyller halvsekel

2018-09-19
I år är det 50 år sedan de första arbetsterapeuterna utbildades i Umeå. Därmed har Umeå haft utbildning under halva den tid som arbetsterapeut har funnits i världen som eget yrke.

Charpentier förlor strid om gensax

2018-09-13
Emanuelle Charpentier, hedersdoktor och tidigare forskare vid Umeå universitet, har förlorat den rättsliga tvisten i USA om vem som har rätt till den så kallade gensaxen. Det var under sin tid i Umeå som Charpentier upptäckte metoden, kallad CRISPR-Cas9, för att förändra arvsmassan.

Fernströmpriset till forskning om bakteriers cellväggar

2018-09-12
2018 års Fernströmpristagare vid Umeå universitet blir Felipe Cava. Hans forskargrupp studerar hur bakterier kan anpassa uppbyggnad av cellväggen till olika värdmiljöer. Det är kunskap som kan få betydelse för utveckling av nya antibiotika.

Nya insikter om förträngning på aortaklaffen

2018-09-06
Patienter som har opererats för förträngning på aortaklaffen i hjärtat och samtidigt har sjukdom i hjärtats kranskärl, har högre koncentration av vissa proteiner i blodet än friska personer. Det visar forskning vid Umeå och Uppsala universitet.

Ny sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

2018-09-04
En mekanism för hur sjukdomen ALS utvecklas har upptäckts vid Umeå universitet. Det handlar om att klumpar av proteiner med en felaktig struktur smittar andra proteiner, som då också får en sjuklig form. Det visas i en ny avhandling. Upptäckten kan öppna för framtida utveckling av läkemedel.

Mer nyheter om Umeå universitet

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Stöd medicinsk forskning

På gång vid fakulteten

Till kalendariet

Kontaktinformation

Lena Åminne, Ola Nilsson
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7