Till umu.se
Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och 80-talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Fakulteten har omkring 1200 anställda, varav 45 procent är lärare/forskare, 3400 studenter och 600 forskarstuderande.

Anmälan av projekt till examensarbete på läkarprogrammet

Nyhet

Forskartjänsten fick stor katalysatoreffekt

Forskartjänsten fick stor katalysatoreffekt

Karriär Pernilla Wikström vid Institutionen för medicinsk biovetenskap var en av tre forskare som 2010 anställdes som gruppledare i en innovativ och gemensam forskningssatsning av universitetsstyrelsen och medicinska fakulteten vid Umeå universitet samt Västerbottens läns landsting. Idag, sex år senare, beskriver Pernilla Wikström hur den strategiskt långsiktiga satsningen blev till en trestegsraket för hennes karriär som cancerforskare.

Nyheter från fakulteten

Behandlingsstrategin aktiv monitorering allt vanligare för prostatacancerpatienter

2016-10-21
Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisk-typ” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp som publicerats i JAMA Oncology. Pär Stattin, som är professor i urologi vid Uppsala och Umeå universitet, har lett studien.

SVT: Snart kan Naser rädda liv igen – om han klarar provet

2016-10-21
Se SVTs nyhetsinslag om det nya kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Umeå universitet erbjuder provet på uppdrag av Socialstyrelsen. Naser, som är en av provdeltagarna, berättar om hur provet på lördag är ett viktigt steg på vägen tillbaka in i hans tidigare yrkesroll. I inslaget...

Mödrahälsovårdsregistret bra verktyg men administrativ börda för barnmorskor

2016-10-19
En granskning av det nationella kvalitetsregistret innehållande data på gravida kvinnor, förlossningar och nyfödda barn visar att registerdata håller god kvalitet. Mödrahälsovårdsregistret är ett tillförlitligt verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna, men barnmorskor upplever ...

Tumörers blodförsörjning förklarar begränsningar i cancerläkemedel

2016-10-19
En ny studie som undersökt hur metastaserade tumörceller säkerställer sin blodtillförsel vid tillväxt visar att hälften bildar egna kärlsystem medan den andra hälften utnyttjar befintliga kärlstrukturer. Upptäckten ger ledtrådar till varför cancerbehandlingar inriktade på att förhindra kärlnybildnin...

Fler nyheter

Biotech Umeå


Sidansvarig: Lena Åminne
2016-06-14

Utskriftsversion